VYTRVALOSTNÍ ZKOUŠKA BOXERKLUBU

 

 

Vytrvalostní zkouška (dále jen VZ) podává důkaz o tom, že pes je schopen vydržet určitou tělesnou námahu, aniž by se na něm projevily známky větší únavy. Při tělesných poměrech psa takový důkaz může poskytnout běh, který způsobuje zvýšenou námahu vnitřních orgánů (zvláště oběhového systému a plic) a pohybového aparátu. Projeví se však i některé povahové vlastnosti (např. temperament a tvrdost). Bezproblémové absolvování této zkoušky je důkazem toho, že pes je zdravý a disponuje požadovanými vlastnostmi. VZ nesmí být vykonávána, je-li venkovní teplota vyšší než 20o C a nižší než 0o C, VZ se může zúčastnit jedinec starší 12 měsíců, který nevykazuje žádné známky onemocnění a je v dobré výživné a psychické kondici.

Maximální časový limit pro absolvování trati je tři hodiny. Pes je upoután na dostatečně dlouhém vodítku a pohybuje se vedle běžícího psovoda vlevo, nebo na pravé straně jízdního kola. (Není přípustné vést psa na levé straně jízdního kola). Trať je dlouhá 20 km. Po absolvování 8 km je vsunuta přestávka 15 minut, po dalších 7 km je další přestávka 20 minut. Poslední úsek je dlouhý 5 km. Během přestávek je dána možnost psu se nenuceně pohybovat. Silně unavené nebo poraněné jedince je rozhodčí povinen ze zkoušky odvolat. Rozhodčí doprovází psovody na dopravním prostředku.

Po skončení běhu, nejdříve však po 20 minutách, rozhodčí prověří ochotu psa k práci. K tomuto je postačující ovladatelnost psa na vodítku - např. dle ZM bez výstřelu. Toto ověřování může provádět i více psů najednou.