Podmínky chovnosti Brenneke

jsou neoficiální podmínky, stanovené naší chovatelskou stanicí, abychom zdravotně i povahově prověřili jedince rodičovského páru, a tím snížili možnost odchovu nemocných a povahově nestandardních štěňat. Každé zvíře musí tedy splnit ,nejen oficiální podmínky Organizačního řádu SBTC CZ, článku 3 - Podmínky pro zařazení do chovu, ale i Podmínky chovnosti Brenneke.

Souhrnně jsou tedy podmínky chovnosti následující:

1. Do chovu může být zařazen jedinec, který kromě podmínek obsažených v odstavci 2) tohoto
článku splňuje následující podmínky :
- na základě dvou CAC výstav, z nichž jedna musí být klubová nebo speciální
pořádaná v České republice.
- pes i fena se známkou výborný nebo velmi dobrý.

2. Další podmínky
- chovní jedinci musí odpovídat požadavkům standardu;
- do chovu může být zařazen pouze jedinec s úplným nůžkovým skusem a s
korektním postavením špičáků;
- do chovu nemůže být zařazen jedinec s anomálií ocasu;
- do chovu nemůže být zařazen agresivní nebo bázlivý jedinec;
- pro zařazení do chovu platí výstavní ocenění zapsané v průkaze původu, nebo
v jeho příloze. Pro zařazení do chovu platí výstavní ocenění získané minimálně
ve věku 12 měsíců;

a dále zpřísněné Podmínky chovnosti Brenneke:

Zkouška chovnosti Brenneke, popř. zkouška z výkonu kde je prověřována střelba, jiná zahraniční zkouška povahy.

Vytrvalostní zkouška BK - AD Prüfing.

DKK max. C/C

 

DLK max. 1/1